Polityka prywatności

Niniejszy dokument wyjaśnia sposób wykorzystywania i przetwarzania informacji o użytkownikach naszej strony internetowej.

Informacje ogólne

 1. Operatorem Strony www.2asl.pl ("Strona") jest "2A Strategy & Logistics" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ołowiana 5/7, 53-434 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 2014-12-31 r. pod numerem KRS 0000537459.
 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach strony ("Użytkownicy Strony") i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolne wprowadzenie w formularzu plików z aplikacją CV oraz listem motywacyjnym
  2. poprzez dobrowolne wprowadzenie treści w formularzu kontaktowym
  3. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka")
  4. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego 2A Strategy&Logistics Sp. z o.o.
  5. zapis informacji o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
  6. oprogramowanie Google Analytics analizujące oglądalność Strony i zbierające w celach statystycznych anonimowe informacje o użytkownikach
 3. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza i tak: z formularza kontaktowego - w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia kontaktu handlowego a z formularza aplikacyjnego - w celu rekrutacji kandydatów do pracy w firmie 2A Strategy & Logistics Sp. z o.o.

Dane osobowe

 1. Od Użytkowników Strony zbierane są następujące dane osobowe:
  1. w przypadku kandydatów do pracy informacje potrzebne do celów rekrutacyjnych: imię i nazwisko, adres e-mail, dobrowolnie wprowadzone w aplikacji CV
  2. w przypadku klientów biznesowych dane potrzebne do wystawienia faktury: nazwa firmy, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej
 2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Strony następuje w celu:
  1. rekrutacji kandydatów do pracy w firmie 2A Strategy&Logistics Sp. z o.o.
  2. realizacji umów, dotyczących stron
 3. Poprzez dostarczenie informacji kandydat do pracy daje tym samym przyzwolenie na ich wykorzystanie w procesie rekrutacji.
 4. Użytkownikom Strony przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji treści danych
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane

Logi serwera

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Stroną oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania
  2. czas wysłania odpowiedzi
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Strony nastąpiło przez odnośnik
  6. informacje o przeglądarce użytkownika
  7. informacje o adresie IP
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

2A Strategy & Logistics Sp. z o.o. nie udostępnia, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom, firmom czy instytucjom. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do usług oferowanych na stronie www.2asl.pl oraz rekrutacji kandydatów do pracy.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji >

OK, zamknij.